אנחנו פועלים לטובת

חברה בעלת ערכי דמוקרטיה, שוויון ופלורליזם בשיח ובעשייה הישראלית.
מנהיגות מקומית מובילת שינוי וקהילות מגוונות עם סיפור זהותי ושורשי שונה בעלות תחושת שייכות וגאווה מקומית.
ודיאלוגים חברתיים ובכלל מתנהלים תוך פתיחות והקשבה לשונה ולדומה.

קולות בנגב הינו ארגון פלורליסטי שפועל ומקדם חברה ערכית, סולידרית ומתחשבת בכל אדם באשר הוא.
חברינו, בוגרינו וכל העוסקים במלאכתנו, מהווים כרוז לקולות חברתיים דרומיים כראי לחברה הישראלית כולה.

השותפים שלנו