מרץ 212016
 

תכנית NET MED אונסקו ישראל מעלה הילוך! קולות בנגב מלווה ומנחה את התכנית מחתילתה, המשתתפים עוברים לשלב מתקדם של דיאלוג עם קובעי מדיניות ועשייה בשטח. https://goo.gl/PWCsrF