מרץ 212016
 
החודש נפתח בבאר שבע קורס נוסף בתכנית "קידום נשים לתעסוקה", פרי שיתוף של מייקרוסופט ישראל, עמותת תפוח, ויצו ולשכת התעסוקה. צוות מנחות של קולות בנגב זוכות להנחות נשים מדהימות בישובים ברחבי הנגב במסגרת התכנית. http://goo.gl/Azqaqd