אוק 142015
 

בנייה וניהול סמינרים

בנייה וניהול סמינר

פיתוח וניהול סמינרים בני יום אחד ועד שלושה ימים

מה עומד על הפרק?

  • יעוץ וליווי בגיבוש המטרות והיעדים.
  • יעוץ וליווי בפיתוח התכנים ובבניית סדר יום.
  • הכשרת צוותים.
  • פיתוח והנחיית סדנאות מותאמות ספציפית על פי צרכי המזמין.
  • שילוב סדנאות ממגוון הסדנאות שלנו.
  • נוכחות וליווי במהלך ימי סמינר.