ספט 052015
 

 פיתוח ואימון חשיבה יצירתית

חשיבה יצירתית ניתנת לאימון והיא משאב חשוב בארגונים לומדים. היצירתיות מאופיינת בהיותה יישומית בתהליכים קונקרטיים ובתרומתה ליכולת הסתגלות לשינויים.

יש דרך לאמץ את הגישה היצירתית?

כן. אימון של המיומנויות התומכות יצירתיות ומודעות לגבי המחסומים. מחסומים יכולים להיות ביקורת פנימית ו\או הרגלי חשיבה, תבניות ודפוסים. עזרים התומכים הם ספונטניות, דימיון, גמישות, אינטואיציה ושחרור משיפוטיות.

הסדנא מאמנת את המיומנויות התומכות ומציפה מודעות לגבי החסמים באווירה דינאמית, משחקית והתנסותית המאפשרת למידה אופטימלית.

פיתוח ואימון חשיבה יצירתית