יול 242015
 

סדנת ODT

odt

  • אנחנו לומדים 20% ממה ששומעים, 50% ממה שרואים ו-80% ממה שעושים. הרעיון לאפשר למשתתפים התנסות חווייתית תורם להעשרת הלמידה ולאפקטיביות
  • הלמידה הפעילה והחווייתית לחלוטין מאפשרת עיבוד שיטתי של מה שהתרחש והסקת מסקנות קבוצתיות ואינדיבידואליות.
  • באמצעות ההשתתפות בפעילות והתרומה של האדם לעיבוד של המתרחש, המשתתף יכול להשליך התנהגויות ודפוסים על חייו האישיים והמקצועיים ולהבין את היתרונות, נקודות החוזק והחולשות שלו והסגנונות האישיים.
  • המשתתפים רואים את חברי הקבוצה האחרים בסיטואציה חדשה ובלתי שגרתית, סיטואציה מאתגרת ומעוררת קשרים חדשים בין המשתתפים, דבר המעודד הכרות חדשה ומעמיקה אתם.