יול 242015
 

סדנת בנייה ופיתוח צוות

הסדנא משלבת תרגילים לבנייה ופיתוח צוות במסגרת מושגים תיאורטית

בנייה ופיתוח צוות

על הפרק:

  • מהו צוות. הגדרת היעוד הצוותי והמטרות המשותפות.
  • אחריות משותפת, מנהיגות משותפת, התוצר הצוותי והאינדיבידואלי.
  • מהי גישה המשותפת. ביסוס הגישה המשותפת והערכים המשותפים.
  • התפקידים בצוות.
  • הלמידה הצוותית.