ינו 062015
 

תוכנית משעול באופקים

תכנית משעול חותרת לשיפור איכויות המגורים הפיזיות והחברתיות של אוכלוסיית העולים בישראל.

הפעילות מתקיימת במתחם ספציפי בשכונות מרובות עולים, במטרה להעצים את האוכלוסייה תוך התייחסות למגוון הקשיים העולים מן המתחם. כמו כן, ישנה התייחסות למימד הפיזי – סביבתי של המתחם, תוך דגש על אחריות, מעורבות והתנדבות של התושבים למען הקהילה.

בנוסף, קיים דגש גם על יצירת התארגנויות של תושבים ברמת הבית והמתחם: לקיחת אחריות על ניהול הרכוש המשותף, הפחתת קונפליקטים ועימותים בין-תרבותיים, מציאת מענים חדשים המתאימים לתרבותם של העולים, שילובם של העולים עם ותיקים בשכונה ועוד.