ינו 062015
 

 קידום מעמד האישה

"אני מאמין" 

עבור שינוי יסודי יש להשקיע מאמצים בעיצוב בסיס תהליך חיברות שוויוני יחד עם השקעת מאמצים לקידם החקיקה והאכיפה. יחד עם קידום החקיקה והאכיפה, דורשת גם השקעה נוספת בפיתוח מודעות ובפיתוח חשיבה ביקורתית מול המסרים והמבנים החברתיים המנציחים אי שוויון וסטריאוטיפים מגדריים אצל אמהות ואבות, נערות ונערים, ילדות וילדים.

חזון

"קידום שוויון מגדרי אמיתי שיוביל לקידום השוויון החברתי, הכלכלי והמשפטי ולצימצום האפליה על רקע מין וגיל בחברה הישראלית, על ידי עיצוב תהליך חיברות שוויוני, קידום ואכיפת החקיקה".

  • קידום אכיפת החוקים המונעים אפליה על רקע מין וגיל במדינת ישראל.
  • פיתוח חשיבה ביקורתית מול מסרים ומבנים חברתיים מדכאים, מגבילים ומקבעים אי שוויון וסטיריאוטיפים מגדריים.
  • פיתוח מסוגלות ויכולת לחולל שינוי חברתי וכלכלי אצל קהל היעד.
  • הענקת כלים וידע פיננסי וכלכלי בו בעת עם פיתוח חשיבה ביקורתית אצל קהל היעד.

רכזת התחום: ג'סיקה טברובסקי   

הפרויקטים: