ינו 062015
 

 מרכז זכויות חברתיות- מז"ח

בפברואר האחרון, נפתח מחזור שני של הקורס זכויות למתנדבי המרכז לזכויות חברתיות בשדרות (מז"ח).

הקורס מיועד להכשיר מתנדבים תושבי שדרות וכן סטודנטים לסייע לתושבי שדרות לממש את זכויותיהן החברתיות. לאחר הקורס, המתנדבים עוסקים בקבלת פניות במרכז הזכויות, בהתארגנות קהילתית וכן בקידום מדיניות חברתית.

במקביל, נפתח קורס המשך למתנדבים הבוגרים של המחזור הראשון של הקורס. הקורס מהווה המשך להכשרתם כמובילים בתחום הזכויות החברתיות בשדרות. למשימה זו גם קולות בנגב הצטרפה בליווי המתנדבים במהלך כל הקורס.

מז"ח הוא יוזמה של המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית של המכללה האקדמית ספיר, ובראשו עומדת ד"ר מירב משה גרודופסקי, יו"ר של קולות בנגב. מז"ח פועל בשיתוף עם קולות בנגב ועם היחידה למעורבות חברתית.

 

vol01