ינו 062015
 

התכנית להכשרת מנחי קבוצות

הקורס מקנה ידע תיאורטי והתנסותי לעוסקים או המבקשים לעסוק בפרקטיקה של הנחיית קבוצות העוסקות בסוגיות זהות, בלווי תהליכי צמיחה אישיים ובצוותים מקצועיים. במהלך הקורס, מתנסים המשתתפים בתהליכים קבוצתיים, לומדים את הבסיס התיאורטי העומד מאחורי התהליכים הללו ונחשפים לכלי הנחייה יצירתיים ורב תחומיים, ככלים מטפוריים, ביבליותרפיה ועוד, אשר יסייעו בידם בהיותם מנחים. הלימודים והסדנאות מאפשרים למידה אישית יחד עם התמקצעות ופיתוח מיומנויות חדשות.

החל משנת הלימודים תשע"ד, התכנית להכשרת מנחי קבוצות נכנסת לרשימת הקורסים של התכנית יהלום במרכז ללימודי חוץ של מכללת ספיר.
התכנית מיועדת לסטודנטים מהמחלקה ל-B.A בלימודים רב תחומיים הרשומים כסטודנטים מן המניין.

מטרות הקורס:

  • להכשיר מנחי קבוצות בעלי מודעות לתהליכים הקבוצתיים, להיבטי הזהות ולמקורות ההשראה השונים.
  • להכשיר מנחי קבוצות בעלי יכולת לאפשר ולהוביל שיח המאפשר צמיחה אישית.

מבנה ותכני הקורס:

  • כל מפגש מורכב משלוש רצועות.

חלק א' – עבודה בקבוצה פתוחה, התנסות חווייתית ומיומנויות הנחיה, המשגה ותיאוריה.

חלק ב' – ניתן דגש רב יותר על הכרה ולימוד של התיאוריות הקלאסיות והרלוונטיות להתמחות כגון התיאוריות של ביון, יאלום, רוג'רס, ברלס, בר און , ובירן.

כמו כן, העיסוק במיומנויות הנחיה רחב ומעמיק: בין השאר עוסקים בתחומים הבאים, שחלקם עלו כבר בשנה הראשונה: זיהוי תהליכים בקבוצה, פיתוח קשב לסבטקס -subtext-ׁהקבוצתי והאישי, הנחיית יחיד והנחיה בקו (CO) , ראיה מערכתית של הקבוצה, פיתוח יכולת האמפטיה, חיבור בין תוכן לתהליך, המנחה ככלי מרכזי בעבודת ההנחיה, העמקה בסוגיית הזהות והשינוי החברתי ועוד.

דגשים נוספים :

  •  שימת דגש ומתן מרחב גדול יותר להנחיית העמיתים ולמשוב.
  • המשתתפים נדרשים לפרקטיקום, עליו ניתנת להם הדרכה קבוצתית בתוך הקורס.