ינו 062015
 

הנחיית קבוצות לשלום

בית הספר להכשרת מנחי קבוצות מקיים מזה שש שנים קורס הנחייה דו-לאומי בדגש על הנחית קבוצות מפגש וקונפליקט. הקורס, הנמשך שנתיים, מתקיים בשיתוף עם הארגונים "אג'יק" ו"שתיל". עם בוגריו נמנים מנהיגים חברתיים ממגזרים שונים, יועצים חינוכיים, מרצים במכללה, אנשי טיפול, מורים ועוד. רובם ככולם פעילים היום בהנחיה במסגרות מגוונות.

 

panorama

מטרות הקורס:

הקורס מכשיר קבוצת מנחי קבוצות דיאלוג, אשר יוכלו להתמודד עם הקונפליקט הישראלי- פלסטיני ועם קונפליקטים נוספים, באמצעות גישת "מסעות הזהות" הייחודית של בית הספר להכשרת מנחי קבוצות של "קולות בנגב", המפגישה קבוצות שונות לשיח אישי, חברתי ותרבותי, המוביל ללקיחת אחריות על הסביבה ולשינוי חברתי.

בוגרי הקורס יהיו מסוגלים:

 • להנחות קבוצות של ילדים, צעירים ומבוגרים, המתמקדות בקונפליקט הישראלי-פלסטיני וכן בקונפליקטים תרבותיים, מגדריים, עדתיים נוספים.
 • לעבור חוויה של התנסות בקונפליקטים בין-אישיים, קבוצתיים ותת-קבוצתיים ועל ידי כך לעבד את החוויה לכדי למידה משמעותית.
 • להשיג ולשלוט במיומנויות יסוד, מתודולוגיה, תיאוריה, כלים ואתיקה של עיבוד באמצעות הנחיית קבוצות.
 • להכשיר צוות נוסף של מנחים מיומנים לקבוצות של עמותת קולות בנגב, אג'יק ושתי"ל.
 • להכין את המשתתפים לתפקידם כמחנכי ומובילי תהליכי שלום.
 • לפתח קבוצה של מקצועני שלום.
 • להוביל תהליך של צמיחה אישית בקבוצה.

מבנה ותכני הקורס:

 • הרכב הקבוצה: בכל קבוצה משתתפים כ-1/2 ערביים (בדואיים) וכ-1/2 ישראליים.
 • מספר משתתפים בתוכנית: בין 15-20 איש.
 • הקורס בנוי משני חלקים עיקריים:

שנה א' :

 • התנסות חווייתית כמשתתפים בקבוצת מפגש דו-לאומית. התנסות בקבוצה תהליכית פתוחה דרכה מפתחים המשתתפים הבנה ,ומודעות לתהליכים הקבוצתיים ויפתחו רגישות ותובנות עומק למפגש ולקונפליקט הישראלי-פלסטיני.
 • הקניית ידע תיאורטי רלוונטי על קבוצות בכלל ועל קבוצות קונפליקט בפרט ועל תהליכים קבוצתיים, מודלים בהנחיית קבוצות, שלבים בהתפתחות קבוצה, הבניית זהות, חברה רב תרבותית, שונות ואחרות ועוד.
 • למידה ממוקדת והתנסותית בנושאים ייחודיים הרלוונטיים לקבוצה זו כגון: המפגש הבין תרבותי, הנרטיבים ההיסטוריים השונים, המבנה הפנימי של כל חברה, התפיסות הדתיות השונות, פליטות והגירה, זהות יהודית וזהות מוסלמית, מגדר ומעמד האישה, תהליכים של שינוי חברתי ואקטיביזם ועוד.

שנה ב' :

בשנה השנייה של הקורס נעשה המעבר מעמדת התלמיד והמשתתף לעמדת המנחה.

 • שנה זו מוקדשת לתרגול הנחייה בפועל באמצעות הנחיית עמיתים וקבלת משוב על ההנחיה.
 • למידה של מיומנויות הנחייה בהיבט הכללי כגון: המשגה ועיבוד הלמידה באמצעות ניתוח התהליך הקבוצתי: זיהוי תהליכים בקבוצה, פיתוח קשב לסבטקס -subtext-ׁהקבוצתי והאישי, הנחיית יחיד והנחיה בקו (CO), ראיה מערכתית של הקבוצה, פיתוח יכולת האמפטיה, חיבור בין תוכן לתהליך, המנחה ככלי מרכזי בעבודת ההנחיה.
 • מיומנויות הנחייה בהיבט הייחודי של תכנים חברתיים ותרבותיים של קבוצות קונפליקט שונות.
 • פרקטיקום מודרך. כל זוג משתתפים מתנסה בהנחיה של קבוצה חיצונית לקורס ומקבל הדרכה אישית נלווית לתהליך.

חוויות מבוגרים שלנו:

נ. אישה ערבייה מהעיר רמלה – בוגרת קורס להכשרת מנחי קבוצות לשלום
"הקורס שינה בי הרבה בפתיחות שלי כלפי האחר, ביכולת שלי להקשיב לאחר ולקבלו מבלי לנסות לשנותו, מתוך נקודת מוצא של הבנה. להיות פחות אימפולסיבית ולשמור גם על הגיון ולא רק על עמדה רגשית […] למדתי איך לנהל דו שיח עמוק ולא עימות".

 

ר. אישה יהודיה, מקיבוץ מגל – בוגרת קורס להכשרת מנחי קבוצות לשלום 

"אני חושבת שהקורס בעיקר עזר לי לפתח מיומנויות של התבוננות, הקשבה, הכלה של שונות ושל ניגודים […] מה שלקחתי מהקורס הוא קודם כל את ההתפעלות מכוחה של קבוצה ליצור שינוי – פנימי וחיצוני […] הנחיית קבוצות היא סוג של שליחות, היא משהו שעוזר לתהליכים להתרחש ולדברים לצאת החוצה לאוויר העולם".

הקורס "הכשרת מנחי קבוצות דו-לאומי לשלום", זכה בפרס הצטיינות במסגרת כנס סכנין-אורנים לחינוך לסובלנות ולחיים משותפים לשנת 2010