ינו 062015
 

הנחיית קבוצות לרב-תרבותיות

הקורס המוצע מכשיר קבוצת מנהיגות מקרב קהילת יוצאי אתיופיה וקבוצה של אנשי מקצוע העובדים עם הקהילה באזור הדרום, לעבודה קבוצתית תהליכית אשר תשמש אמצעי לחיזוק והעצמה של הקהילה, חיבור חזק ונכון יותר לחברה הישראלית, חידוד הזהות והשייכות הקהילתית, שילוב הסיפור האישי וההתנסות משם בחיים כאן ועכשיו.

באמצעות בוגרי הקורס, יוצרת העמותה מעגלי השפעה רחבים בהם מתרחשים תהליכים של פיתוח מודעות והעצמה אישית, חידוד זהות ושייכות, פיתוח דרכי תקשורת חדשות בין הקהילה האתיופית לחברה הישראלית.

מטרות הקורס:

 • הכשרת מנהיגים קהילתיים לעבודה עם קבוצות כמנחים, יועצים, מדריכים ומחנכים.
 • שיפור יכולת ההבנה והמודעות של המשתתפים לתהליכים קבוצתיים דרך חווית ההשתתפות בקבוצה תהליכית פתוחה.
 • הקניית ידע והבנה בתחום העבודה הקבוצתית, הקניית כלים ומיומנויות להנחייה וליווי של קבוצות/ פורומים, צוותי עבודה.
 • התנסות ממשית בהנחייה תוך קבלת משוב והדרכה (פרקטיקום).

מבנה ותכני הקורס:

 • הרכב הקבוצה: כחלק מתפיסת ההשתלבות, אנו מאמינים כי הצלחת הקורס כרוכה גם בהרכב הקבוצה. כלומר, בכל קבוצה משתתפים כ-2/3 יוצאי אתיופיה וכ-1/3 ישראלים ותיקים (צברים). כתוצאה מכך, הפעולה המשותפת לטובת האחרים בהחלט יכולה לעזור בחיבורים.
 • מס' משתתפים בתוכנית: בין 15-20 איש.
 • הקורס בנוי משני חלקים עיקריים:

שנה א'

 • התנסות חוויתית כמשתתפים בקבוצה תהליכית פתוחה דרכה מפתחים המשתתפים הבנה ומודעות לתהליכים הקבוצתיים.
 • הקניית ידע תיאורטי רלוונטי על קבוצות ועל תהליכים קבוצתיים, מודלים בהנחיית קבוצות, שלבים בהתפתחות קבוצה, הבניית זהות, חברה רב תרבותית, שונות ואחרות.
 • למידה ממוקדת והתנסותית בנושאים ייחודיים הרלוונטיים לקבוצה זו כגון: המפגש הבין תרבותי, פליטות והגירה, זהות יהודית, קליטה והסתגלות, מגדר ומעמד האישה, מאפיינים ייחודיים לעבודה קבוצתית בראי התרבות האתיופית, תהליכים של שינוי חברתי ואקטיביזם.

שנה ב'

 • שנה זו מוקדשת לתרגול הנחייה בפועל באמצעות הנחיית עמיתים וקבלת משוב על ההנחייה.
 • למידה של מיומנויות הנחייה בהיבט הכללי כגון: המשגה ועיבוד הלמידה באמצעות ניתוח התהליך הקבוצתי: זיהוי תהליכים בקבוצה, פיתוח קשב לסבטקס – subtext -הקבוצתי והאישי, הנחיית יחיד והנחיה בקו (CO), ראיה מערכתית של הקבוצה, פיתוח יכולת האמפטיה, חיבור בין תוכן לתהליך, המנחה ככלי מרכזי בעבודת ההנחיה.
 • מיומנויות הנחייה בהיבט הייחודי של תכנים חברתיים ותרבותיים לאור איפיוניים ייחודיים של קהילת היעד.
 • פרקטיקום מודרך. כל זוג משתתפים מתנסה בהנחייה של קבוצה חיצונית לקורס ומקבל הדרכה אישית נלווית לתהליך.