ינו 062015
 

הנחיית קבוצות למנהיגות יהודית-חברתית

משתתפי הקבוצה בקורס זה מוזמנים לצאת למסע לחקר הזיקה שלהם לעולם הטקסטים היהודיים, תוך כדי בחינת הזהויות השונות שלהם והבנת הקשרן החברתי ותוך קריאה לתנועתיות ביניהן ברמה האישית והחברתית.

מבנה ותכני הקורס:

הקורס בנוי משני חלקים עיקריים:

שנה א' – עבודה בקבוצה פתוחה (שיירינג), התנסות בלמידה חווייתית "בית מדרשית", מיומנויות הנחיה – המשגה ותיאוריה.

שנה ב' – המבנה דומה לשנה א'. ניתן דגש רב יותר על הכרה ולימוד של התיאוריות הקלאסיות והרלוונטיות להתמחות.

כמו כן, העיסוק במיומנויות הנחיה הוא רחב ומעמיק: בין השאר עוסקים בתחומים הבאים, שחלקם עלו כבר בשנה הראשונה: זיהוי תהליכים בקבוצה, פיתוח קשב לסבטקס -subtext-ׁהקבוצתי והאישי, הנחיית יחיד והנחיה בזוג (CO) , התנסות בהנחיית בית מדרש חברתי, ראיה מערכתית של הקבוצה, פיתוח יכולת האמפתיה, חיבור בין תוכן לתהליך, המנחה ככלי מרכזי בעבודת ההנחיה, העמקה בסוגיית הזהות והשינוי החברתי, הכרות מעמיקה עם מקורות יהודיים בעלי אופי חברתי.

דגשים נוספים לשנה ב':

  • שימת דגש ומתן מרחב גדול יותר להנחיית העמיתים ולמשוב.
  • המשתתפים נדרשים לפרקטיקום, עליו ניתנת להם הדרכה קבוצתית בתוך הקורס.

הקורס מועבר על ידי צוות מנחים בעלי ניסיון רב שנים בהנחיית בתי מדרש ובפיתוח מתודות ייחודיות בתחום זה. את ההכשרה של קורס זה מובילות שרון לשם זינגר, ליאורה אילון ושני מאור. למסיימים בהצלחה את הקורס תוענק תעודה מטעם "קולות בנגב" והמכללה האקדמית "ספיר".

הקורס מתקיים בשיתוף עם עתיד במדבר ומרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות.

 

הקורס כולל עבודה על פיתוח מיומנויות הנחיה, הבנת תהליכים קבוצתיים, הובלת שיח של מפגש רב תרבותי, השתתפות חווייתית דינאמית, התמודדות עם מצבי קונפליקט בקבוצה ועוד. כמו כן, ניתן מרחב גדול ללימוד מקורות מגוונים מארון הספרים היהודי, ולימוד מתודות שונות בהנחיית בתי מדרש.

יש דגש על הכרות עם דגמים שונים של בתי מדרש: בתי מדרש קהילתיים, בתי מדרש של קבוצות קונפליקט בחברה היהודית, בתי מדרש שעוסקים בצדק חברתי והבנת הזהויות השונות בחברה ובתי מדרש ליצירה תרבותית חדשה.

בוגר קורס ההכשרה, יידע להוביל בתי מדרש תוך ראיה רב מערכתית, מודעות חברתית, הכרות מעמיקה עם המקורות ויהיה בעל רגישות וידע לעולם הקבוצות.

מס' משתתפים בתוכנית: בין 15-20 איש