שותפים

 

"קולות בנגב" מאמינה בשותפות עם גופים אחרים בכדי ניצול אופטימאלי של המשאבים הקיימים בתחומים ובאזורים בהם אנו פועלים. כמו כן, אנו מאמינים כי באמצעות שותפויות, אנו מחזקים את החברה האזרחית בישראל ככלל ובנגב כפרט. את הפעילות שלנו מאפשרים:

  • האמון הניתן לנו על ידי גורמים השוכרים את שרותנו להפעלת והנחית קבוצות מטעמם:
 sapir_logo משרד הדיקן ללא רקע
 המרכז הקדם אקדמי ספיר היחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן משרד דיקן הסטודנטים מכללת ספיר
 
מכללת אשקלון מרכזי הצעירים בדרום- שדרות, אופקים, נתיבות, דימונה וקרית מלאכי  משרד הביטחון- היחידה להכוונת חיילים קרן גרוס
Ofakim LOGO משרד_הבינוי לוגו  
 עיריית אופקים משרד הבינוי- פרויקט שיכון שכונות מחוז דרום  הג'וינט-האגף לעולים וצעירים   ויצ"ו
 
חברת גזית גלוב