קבוצות העצמה בקהילה

 

קבוצות העצמה בקהילה

פיתוח וטיפוח מנהיגות לקידום חברתי של קהילות מקומיות, ויחידים וקבוצות המחויבים לשינוי החברה בישראל הינם חלק בלתי נפרד ממטרותיה של "קולות בנגב". על מנת לקדמן, אנו פועלים על ידי:

  • הקמת והפעלת קבוצות לשינוי חברתי בערי הדרום.
  • הקמת והפעלת קבוצות מוגדרות מוצא ו/או ישוב לקידום קהילותיהן.

קהל יעד: פעילים קהילתיים או חברי קהילה נוספים, המעוניינים בפעילות לטובת הקהילה, בקבוצות אוכלוסייה מובחנות, ובכל רחבי הנגב.