בוגרים

 

מקהלת קולות רבים

מחזור תשנ"ה
שם משפחה שם פרטי שם קורס
דה מלאך ד"ר דניאל התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ברנדב בשמת התכנית להכשרת מנחי קבוצות
נתן דודי התכנית להכשרת מנחי קבוצות
מלכה בשמת התכנית להכשרת מנחי קבוצות

מחזור תשנ"ו
שם משפחה שם פרטי שם קורס
בנאי אורלי התכנית להכשרת מנחי קבוצות

מחזור תשנ"ח
שם משפחה שם פרטי שם קורס
אילון ליאורה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
אלבז ג'ולייט התכנית להכשרת מנחי קבוצות
לוין-בירון ציפי התכנית להכשרת מנחי קבוצות
רימון דורי התכנית להכשרת מנחי קבוצות
שגיא רני התכנית להכשרת מנחי קבוצות
בריהון יוסי התכנית להכשרת מנחי קבוצות
פיורה שולה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
לוי פאני התכנית להכשרת מנחי קבוצות
חדריאן פריבא התכנית להכשרת מנחי קבוצות
פרל תהילה התכנית להכשרת מנחי קבוצות

מחזור תש"ס
שם משפחה שם פרטי שם קורס
גיגי מוטי התכנית להכשרת מנחי קבוצות
וויס דרורית התכנית להכשרת מנחי קבוצות
מלכה מני התכנית להכשרת מנחי קבוצות
מאור שני התכנית להכשרת מנחי קבוצות
קידר אסא התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ווקסמן נטלי התכנית להכשרת מנחי קבוצות

מחזור תשס"ב
שם משפחה שם פרטי שם קורס
דינור ד"ר אבנר התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ירון חגית התכנית להכשרת מנחי קבוצות
לזר רותי התכנית להכשרת מנחי קבוצות

מחזור תשס"ד
שם משפחה שם פרטי שם קורס
אבו-עבייד סולטאן הכשרת מנחי קבוצות לשלום
ביטון אבי הכשרת מנחי קבוצות לשלום
דה-מלאך נואית הכשרת מנחי קבוצות לשלום
לביא רות הכשרת מנחי קבוצות לשלום
שמחוני פויגל מיטל הכשרת מנחי קבוצות לשלום
מיטניצקי אלאונורה הכשרת מנחי קבוצות לשלום
כהן בני התכנית להכשרת מנחי קבוצות
בן-חיון אורית התכנית להכשרת מנחי קבוצות
דינור ניצה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
דסטה אייל התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ראם ניבה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
בריקנר פרומה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
שירן אסף התכנית להכשרת מנחי קבוצות

מחזור תשס"ה
שם משפחה שם פרטי שם קורס
פרץ אחלמה הכשרת מנחי קבוצות לשלום
ארג'י לימור הכשרת מנחי קבוצות לשלום
שביט יעל הכשרת מנחי קבוצות לשלום

מחזור תשס"ו מחזור תשנ"ו
שם משפחה שם פרטי שם קורס
לוי לאה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
זנו דוד התכנית להכשרת מנחי קבוצות
בורנשטיין קובי התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ארברבוי יפה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
שביט יעל התכנית להכשרת מנחי קבוצות
דמרי רענן מיליה הכשרת מנחי קבוצות למנהיגות יהודית חברתית
אבירי מיכל הכשרת מנחי קבוצות למנהיגות יהודית חברתית
זורנברג ירדן הכשרת מנחי קבוצות למנהיגות יהודית חברתית
אושרת רותם הכשרת מנחי קבוצות למנהיגות יהודית חברתית
אבו-פריח ד"ר עווד הכשרת מנחי קבוצות לשלום
דלומי אריאל הכשרת מנחי קבוצות לשלום
חכם אורה הכשרת מנחי קבוצות לשלום
קורנברג שאולי הכשרת מנחי קבוצות לשלום

מחזור תשס"ח
שם משפחה שם פרטי שם קורס
טקה צ'לצ'ו התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ירון צורית התכנית להכשרת מנחי קבוצות
עמר תמר התכנית להכשרת מנחי קבוצות
רייס הדס התכנית להכשרת מנחי קבוצות
שלומית בנימין התכנית להכשרת מנחי קבוצות
בן דרור לימור הכשרת מנחי קבוצות לשלום
כץ רעות הכשרת מנחי קבוצות לשלום
שטרנברג יהודית הכשרת מנחי קבוצות לשלום
דותן חגית הכשרת מורים להנחיית בתי מדרש
דנציגר תומר הכשרת מורים להנחיית בתי מדרש
גור אריה איתן הכשרת מורים להנחיית בתי מדרש
אלון חיה הכשרת מורים להנחיית בתי מדרש
פיילגוט תיקי הכשרת מורים להנחיית בתי מדרש
שני נילי הכשרת מורים להנחיית בתי מדרש

מחזור תשס"ט
שם משפחה שם פרטי שם קורס
אליהו ניצן הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
פטגו עזריה הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
קןרז' דלית הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
שמידט חגית הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
אליאס קסה הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
לאקהברהן יצחק הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
מגוס מיכל הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
וונדמגן מסטיר הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
לוי עומרה הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
ימהרן פנטיה טלהון הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
סיום קרן הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
מנגסטו זיוה הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
נפש הדר הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
סולומון משה הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
מוצ'ה בת-שבע הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
מוצ'ה מרים הכשרת מנחי קבוצות לרב תרבותיות
אשד עדנה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
קושניר דינה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
דורה לבנון ירדנה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
אייד נעמה התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ארזי-דחוח נורית התכנית להכשרת מנחי קבוצות
שכטמן-כץ אדוה הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
רפל חגית הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
חפצי חזן הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
וקנין ליטב ג'וס הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
זמיר מיכל הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
נוביק נועה הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
רייכר אורלי הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
שלומי אפרת הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
בן דוד תמר הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית
קרטיו טלי הכשרת מנחי קבצות למנהיגות יהודית חברתית

מחזור תש"ע
שם משפחה שם פרטי שם קורס
בן ענת טלי התכנית להכשרת מנחי קבוצות
חפץ אירית התכנית להכשרת מנחי קבוצות
ליכטמשטיין מושיק התכנית להכשרת מנחי קבוצות
נריסנה יונתן התכנית להכשרת מנחי קבוצות
מור-מילמן אפרת התכנית להכשרת מנחי קבוצות
דסה היימנות התכנית להכשרת מנחי קבוצות
יוסף אילנית התכנית להכשרת מנחי קבוצות

מחזור תשע"א
שם משפחה שם פרטי שם קורס
אפלבאום הדר מנהיגות יהודית חברתית
ברקאי אורי מנהיגות יהודית חברתית
מילמן סבטלנה מנהיגות יהודית חברתית
קפלון יבניה מנהיגות יהודית חברתית
בלוט עדי מנהיגות יהודית חברתית
פינטו מזל תמר מנהיגות יהודית חברתית
שרלו אלקנה מנהיגות יהודית חברתית
יפרח קובי מנהיגות יהודית חברתית
הויזר דניאל מנהיגות יהודית חברתית
אריכא אוהד כללי
ביטון חיים כללי
גביש זהבה כללי