החזון שלנו

קולות בנגב" הוא מרכז הכשרה והנחייה לשינוי חברתי –
ארגון פלורליסטי ללמידה, מפגש וחינוך.
פעילותנו מתבטאת לקידום הדמוקרטיה והשוויון
וצמצום האפליה באשר היא.
"קולות בנגב" פועלת לקידום ההדברות והקרבה
בין קבוצות שונות בחברה.